मुंबई महानगरपालिका मध्ये 226 पदांची भरती पगार 81 हजार रुपये अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

Mahanagarpalika Recruitment 2023

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील विविध खात्याच्या आस्थापनेवरील “M15- रु.25500-81100 अधिक अनुज्ञेय भत्ते” या सुधारित वेतन श्रेणीतील ‘कनिष्ठ लघुलेखक (इंग्रजी- नि-मराठी) या संवर्गातील एकूण 226 रिक्त पदे भरण्यासाठी …

Read more