Land Record १८८० पासून चे जुने सातबारा फेरफार पहा आपल्या मोबाईलवर

Land Record

Land Record : सध्याच्या काळात एखादी जमीन खरेदी करायची म्हटलं, की त्या जमिनीसंदर्भाचा इतिहास माहीत असणे. आवश्यक ठरते; अन्यथा शेवटी लाखो रुपये मोजून खरेदी केलेल्या …

Read more